Legislatíva - Útulok NÁDEJ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Legislatíva

Legislatíva SR - dôležité zákony
  • Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti novelizovaný s účinnosťou od 1.11.2011

    upozornenie na dôležité paragrafy:    
                                                              § 19 - Identifikácia a registrácia zvierat (čipovanie)
                                                              § 22 - Ochrana zvierat
                                                              § 48 - Priestupky a poriadkové pokuty

                                                        na stiahnutie:        

  • Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - viď aj Zákon č. 102/2010

  • Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizovaný s účinnosťou od 1.4.2012

  • § 378 - Týranie zvierat, Trestný zákon č. 300/2005

  • Vyhláška č. 123/2008 MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zviera

Celé znenia zákonov nájdete na stránkách  www.svssr.sk/legislativa/
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky Free counters! TOPlist