Animace, flash web design,

Poukázanie 2% - Útulok NÁDEJ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Poukázanie 2%

Naši chránenci veľmi potrebujú Vašu pomoc, darujte im 2% alebo 3% z dane.

Tlačivo pre fyzické i právnické osoby si môžete stiahnuť tu:

..Fyzické osoby - vyhlásenie v PDF..... Fyzické osoby - potvrdenie  v PDF....... Právnické osoby - návod   

                                  -  vyhlásenie v  DOCX                              -  potvrdenie  v DOCX

Naše údaje potrebné k poukázaniu 2% alebo 3% z dane
  • Názov:  Útulok "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov
  • Sídlo:   Klčové  č.41, 915 01  Nové Mesto nad Váhom
  • IČO:     3 6 1 2 3 0 7 2
  • Právna forma:  občianske združenie          

- Pre právnické osoby je tlačivo pre poukázanie 2% z dane už súčasťou daňového priznania - čiže na ich poukázanie nepotrebujete okrem daňového priznania žiadny iný papier.
- Daňové priznanie s vyplnenými kolónkami pre 2% z dane treba odovzdať do 31.3. 2011 (resp. príslušného roka) na príslušnom Daňovom úrade.
- Viac informácií o 2% z dane nájdete na stránkach www.rozhodni.sk
- Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby (spracované podľa www.rozhodni.sk):

1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov 2% z dane. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítaná suma je maximálna, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 na jedného prijímateľa.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Poznámky:

    Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy  platíte celú daň daňovému úradu.
     Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby (aké sa podávalo v roku 2004) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky Free counters! TOPlist